Претраживање

петак, 16. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 65/2020

четвртак, 15. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 2/20

четвртак, 15. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку број 11/20

четвртак, 15. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 45/20

четвртак, 15. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 39/20

четвртак, 15. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 74/20

среда, 14. октобар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добра број 22/20