Претраживање

среда, 13. јун 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 18/18

уторак, 12. јун 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 9/18

уторак, 12. јун 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/17

понедељак, 11. јун 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 44/18

понедељак, 11. јун 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 11/18