Претраживање

петак, 15. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/19

петак, 15. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/19

петак, 15. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 87/18, партије 2 и 4

петак, 15. март 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 43/2016

петак, 15. март 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/18

петак, 15. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/18, партија 3

петак, 15. март 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 16/18