Претраживање

понедељак, 17. септембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 31/2017

понедељак, 17. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 59/18

понедељак, 17. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 51/18

петак, 14. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку 58/18

петак, 14. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 65/18

петак, 14. септембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 21/18

четвртак, 13. септембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 55/18