Претраживање

понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученим оквирним споразумима, јавна набавка 21/18 - партија 2, 3, 4

понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/18 - партија 3

понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 36/18

понедељак, 10. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 92/18

петак, 7. децембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 34/18

петак, 7. децембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 11/18

петак, 7. децембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 14/18