петак, 9. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 9/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 9/19, добра- Канцеларијски материјал, обликована у 12 партија

Обавештење

Документација везана за јавну набавку