четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 70/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 70/19 – Намештај, по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку