четвртак, 20. фебруар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 39/2019

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,  14/2015 и  68/2015), 
ГРАДСКА УПРАВ АГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку 39/2019 - Техничка контрола техничке документације за изградњу комбиноване дечје установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар

Позив и конкурсна документација