среда, 26. фебруар 2020.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику
Тиршова бр. 1/III

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга број 2/20 – Вршење стручног надзора над извођењем електромонтажних радова које изводи ЈКП „Јавно осветљење” по програму 2 за 2020. годину

Позив и документација везани за јавну набавку