петак, 20. март 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 1/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул. Краљице Марије бр.1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) за јавну набавку број 1/20 – Извођење додатних (непредвиђених) радова  на санацији  објекта  и дворишта основне школе  „Владимир Роловић”  у  Раковици

Документација везана за јавну набавку