Претраживање

уторак, 8. септембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 17/2020

понедељак, 7. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 45/20

понедељак, 7. септембар 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/20

петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/2020

петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за финансије

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/2020

петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за информисање

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/20

петак, 4. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 26/20