уторак, 5. новембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 24/19 – Стручни надзор у току извођења радова на уређењу, поплочавању и опремању отворених јавних градских простора

Позив и документација везани за јавну набавку