понедељак, 2. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 15/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за централизовану  јавну набавку број 15/19 – Колонијална роба, обликована у девет партија

Одлука

Документација везана за јавну набавку