понедељак, 9. децембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 2/19, партија 2

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 2/19 – Прибор за одржавање хигијене, обликован у четири партије - партија 2 – Метле

Одлука

Документација везана за јавну набавку