петак, 19. јун 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 5/20, партија 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 5/20 – Куповина униформи за потребе Градског штаба за ванредне ситуације, партија 2

Одлука

Документација везана за јавну набавку