Претраживање

петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/2019

петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 44/19

петак, 18. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 68/19

четвртак, 17. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 53/19

четвртак, 17. октобар 2019.

Секретаријат за здравство

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 1/19

четвртак, 17. октобар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19

четвртак, 17. октобар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 23/19