Дом здравља "Др Симо Милошевић" - Чукарица

Пожешка 82 
централа: 3538-460, 3538-300 факс 2545-270
e-mail: office@dzcukarica.rs
www.dzcukarica.rs

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главна сестра 3538-300

Служба за здравствену заштиту одраслих
Одељење опште медицине 3538-481, 3538-490
Одељење неодложне помоћи 
Превентивни центар 3538-323
Телефонско саветовалиште 3538-415

Служба за здравствену заштиту жена, деце и омладине
Одељење за здравствену заштиту предшколске деце 3538-470
Одељење за здравствену заштиту школске деце 3538-306
Одељење за здравствену заштиту жена 3538-305
Саветовалиште за младе 3538-349
Саветовалиште за младе на гинекологији 3538-363

Служба за стоматолошку здравствену заштиту 3538-366, 3538-317
Одељење зубне технике 3538-308
Одељење дечије и превентивне стоматологије 3538-367

Служба медицине рада 3538-333, 3538-334, 2544-000
Комисија за оцену радне способности, Богдана Жерајића 24, 3581-020

Служба физикалне медицине 3538-480

Консултативно-специјалистичка служба 3538-339, 3538-336
Одељење офталмологије 3538-352
Одељење оториноларингологије 3538-340
Одељење менталног здравља 3538-363
Одељење интерне медицине и кардиологије 3538-389

Дијагностичка служба 2517-007
Лабораторијска дијагностика 3538-426, 3538-451
Одељење рендген дијагностике 3538-493
Одељење лабораторијске дијагностике 3538-427

Служба социјалне медицине, статистике и поливалентне патронаже 3538-445
Одељење социјалне медицине и статистике 3538-433
Одељење патронаже 3538-401

Амбуланта "Чукаричка падина"
Стевана Ђурђевића-Трошаринца 3, 3547-235

Амбуланте дечје и превентивне стоматологије:
ОШ "Јосиф Панчић", Пожешка 52, 3538-367
ОШ "Филип Кљајић-Фића", Николаја Гогоља 40, 553-137
Хемијска школа, Љешка 82, 552-571
Обданиште "Свети Сава", Пожешка 26, 3556-745

Амбуланте медицине рада:
"Југопетрол", Милентија Поповића 1, 3113-311
"Југопетрол стари", Радничка 3, 3549-358


СЕКТОР ЖАРКОВО
Нике Стругара 4а, 2513-279

Одељење опште медицине 2399-798
Служба кућног лечења и неге 2507-954
Превентивни центар 2050-427, 2399-796

Консултативно-специјалистичка служба
Одељење лабораторијске дијагностике 2050-425
Одељење патронаже 2511-738

Амбуланта опште медицине "Рушањ"
13. септембра 27, 8000-405

Служба за стоматолошку здравствену заштиту 2050-474

Стоматолошке амбуланте у школама:
ОШ "Мирослав Антић", Црвено барјакче 2, 512-730
ОШ "Љуба Ненадовић", 2512-093
ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, 2512-506
ОШ "Уједињене нације", Борова 8, 2510-067
Обданиште "Церак", Јабланичка 12, 2511-738


СЕКТОР ЖЕЛЕЗНИК
Српских владара 10

Одељење опште медицине и неодложне помоћи  2052-910
Превентивни центар 2052-950
Одељење офталмологије 2052-964
Одељење ОРЛ 2052-963
Одељење интерне медицине и кардиологије 2052-967
Одељење лабораторијске дијагностике 2052-915
Одељење патронаже 2052-944
Одељење физикалне медицине 2052-955
Служба за стоматолошку здравствену заштиту 2052-930

Стоматолошке амбуланте у школама:
ОШ "Владимир Назор", Милана Мијаилковића 11, 2571-013
ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Ступанца 15, 2571-105

Здравствена станица Умка
Илије Бабића 9
Одељење опште медицине и неодложне помоћи 8025-775
Одељење за предшколску и школску децу 8025-951
Одељење стоматологије 8025-953
Одељење за здравствену заштиту жена 8025-953
Одељење интерне медицине 8026-552
Одељење физикалне медицине 8026-552
Одељење лабораторије 8025-775
Одељење патронаже 8025-775

Здравствена станица Сремчица
Београдска 150, 8016-109, 8012-060
Одељење опште медицине и неодложне помоћи 2526-109
Одељење за предшколску и школску децу 2526-057
Одељење за здравствену заштиту жена 2524-393
Одељење стоматологије 2524-393
Одељење патронаже 2524-393

Здравствена станица Остружница
Карађорђева 2, 8026-553, 8026-502
Одељење опште медицине 8070-112
Одељење за предшколску и школску децу 8070-112

Здравствена станица Велика Моштаница
10. октобра 2, 8075-449, 8026-502
Одељење опште медицине 8075-449
Одељење за предшколску и школску децу 8075-449