уторак, 10. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 81/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 81/19 – Коверте са повратницом

Позив и документација везани за јавну набавку