петак, 17. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 86/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 86/19 - Резервни делови за службене аутомобиле Градске управе

Позив и документација везани за јавну набавку