четвртак, 12. март 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Претходно обавештење - Куповина машина за прање судова за потребе предшколских установа града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке добара – Куповина машина за прање судова за потребе предшколских установа града Београда

Претходно обавештење