петак, 13. март 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 4/20 – Инфо пултови и пројекциони уређаји

Позив и документација везани за јавну набавку