петак, 14. август 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 50/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку број 50/20 – Ангажовање радне снаге за обављање манипулативних послова


Обавештење