Претраживање

среда, 9. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 52/19

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 16/19

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/19

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/19

уторак, 8. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 57/19