Претраживање

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 31/18

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 30/18

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 29/18

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 28/18

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 17/19

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 38/18

понедељак, 10. фебруар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 87/19