среда, 29. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 14/20, за партију 6


ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке о контролу набавки
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ОДЛУКУ
о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 14/20 – Погонска горива за моторна возила,

обликована у шест партија, за партију 6

 

Одлука