среда, 29. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлуку о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 2/20


ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 2/20, добра – Прибор за одржавање хигијене,
обликовану у четири партије

 

Одлука