Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda 2011-2020.

Lokalni plan upravljanja opadom grada Beograda i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Lokalnog plana upravljanja otpadom na životnu sredinu, u PDF formatu, možete preuzeti ovde: