Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

Bulevar Franše D’Eperea 5
tel. 94, 3615-001, 3615-007 3614-690,
faks 3613-489
e-maii: hitnapomocbgd@eunet.rs
www.beograd94.rs

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja hitna medicinska pomoć i sanitetski prevoz akutno obolelih i povređenih u druge odgovarajuće zdravstvene ustanove, prevoz pacijenata na dijalizi, kao i snabdevanje lekovima koji se daju u hitnim slučajevima.

Glavni tehničar 3614-180

Sektor zdravstvene operative 3615-018, 3615-016
Lekar koordinator prijema i trijaže poziva i dispečeri 3615-002, 3614-070

Stručni savet lekara 194, 3615-008, 3614-350

Ambulanta za odrasle (00-24) 3615-013

Ambulanta za decu (00-24) 3615-013

Ambulante na teritoriji grada:
Kasacioni sud, Nemanjina 9 (07.30 - 15.30), tel. 3604 - 620
Specijalni sud, Ustanička 29 (08.30 - 15.30), tel. 3082-794
Stari grad, Kralja Petra 10a (07.30 - 19.30), tel. 3282-351
Palata pravde, Savska 17a (07.30 - 15.30), tel. 3601-562
Batajnica, Jovana Brankovića 1 (19.00 - 07.00), tel. 7870-033

Odeljenje apoteke 3615-010