Sekretarijat za javni prevoz

27. marta 43-45, tel. 3227-241

Jovica Vasiljević, sekretar, 3309-005
Milomir Vidaković, podsekretar
www.bgprevoz.rs

Sekretarijat za javni prevoz obavlja:
- Poslove analize, planiranja i razvoja novih podsistema javnog prevoza i mreža linija;
- Istraživanje karakteristika putovanja, definisanje potrebnih kapaciteta, preraspodela kapaciteta na linijama, definisanje minimalnih uslova za uspostavljanje novih linija, stajališta i sadržaja i opreme stajališta;
- Poslove objedinjavanja rada postojećih podsistema i prevoznika;
- Praćenje rada svih prevoznika u sistemu, voznih parkova i načina održavanja vozila;
- Poslove definisanja elemenata i izrade reda vožnje;
- Poslove definisanja tarifnog sistema, tarife, naplate prevoza i voznih isprava;
- Poslove izrade Ugovora i poveravanja prava prevoza pojedinačnim prevoznicima;
- Poslove registracije linija, praćenje i analiza rada prevoznika;
- Poslove upravljanja i kontrole i odvijanja saobraćaja i uvođenje novih tehnologija u oblasti javnog prevoza;
- Pripremu programa i zaključaka iz oblasti rada Direkcije.
- Auto taksi prevoz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sektor za planiranje i razvoj 
- Odeljenje za planiranje i razvoj
- Odeljenje za finansijsko-pravne poslove

Sektor za monitoring i kontrolu
- Odeljenje za monitoring
- Odeljenje za kontrolu

Sektor za auto-taksi prevoz
- Odeljenje za auto-taksi prevoz

  
  Korisni linkovi