Andreja Mladenović, pomoćnik gradonačelnika

Pomoćnik gradonačelnika

Rođen 15. marta 1975. godine u Beogradu. Diplomirani internacionalni menadžer i pravnik. Završio je master akademske studije na Fakultetu za inženjerski internacionalni menadžment i upisao doktorske studije na Evropskom univerzitetu u Beogradu.

Kao potpredsednik opštine Zemun i odbornik Skupštine opštine Zemun, od 2000. do 2004. godine, obavljao je poslove vezane za sport i omladinu, izbeglička i socijalna pitanja i odnose sa verskim zajednicama.

Od 2004. do 2008. godine bio je član Gradskog veća Grada Beograda, na poslovima iz oblasti sporta i omladine. Tokom tog mandata bio je i potpredsednik Organizacionog odbora Evropske olimpijade mladih, igara koje su se održale 2007. godine u Beogradu i član Izvršnog komiteta Organizacionog odbora Univerzijade koja je održana 2009. godine u Beogradu.

U Skupštini grada Beograda izabran je za odbornika 2004. godine i obavljao je funkciju šefa odborničke grupe Demokratske stranke Srbije u Skupštini Grada Beograda do 2013. godine. Nakon što je Vlada Republike Srbije raspustila Skupštinu grada, imenovan je za člana Privremenog organa Grada Beograda, od novembra 2013. godine do aprila 2014. godine. Na parlamentarnim izborima 2016. godine izabran je za narodnog poslanika. U periodu od 2014. godine do 2018. godine obavljao je funkciju zamenika gradonačelnika Grada Beograda.
Za pomoćnika gradonačelnika izabran je 2018. godine.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac troje dece.