Patrijaršija

 

Zgrada Patrijaršije u ulici Kneza Sime Markovića 6 građena je od 1932. do 1935. po projektu ruskog arhitekte Viktora Lukomskog u duhu arhitekture akademizma, odnosno akademizirane varijante srpsko-vizantijskog stila. Predstavlja monumentalni objekat u kome je smešteno vrhovno upravno telo Srpske pravoslavne crkve.
Objekat simbolizuje ustaljivanje upravnog crkvenog centra u Beogradu, nakon dužeg perioda kada se on nalazio unutar državnih granica Turske, odnosno Austro-Ugarske. Podizanje Patrijaršije koincidira sa periodom podizanja monumentalne crkve Svetog Marka i pripremama za podizanje crkve Svetog Save. Objekat se nalazi usred ambijenta od izvanrednog istorijskog i urbanističkog značaja (Saborna crkva, Konak kneginje Ljubice, kuća Krsmanovića).

Fasadu revitalizovalo preduzeće: "Tekton"
Vrednost radova: 7.261.720 din