četvrtak, 16. avgust 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku 1/18, partija 2

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (''Sl.glasnik RS'' br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul. Kraljice Marije br. 1/7

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 1/18, dobra – Sredstva za održavanje higijene, za partiju 2 - Sredstva za održavanje radnih i kuhinjskih površina, podova i sanitarija

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku