sreda, 29. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 54/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 54/18 - Usluga čišćenja kanala za ventilaciju i klimatizaciju poslovnog objekta Gradske uprave u ul. Kraljice Marije br. 1

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku