utorak, 13. novembar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt PDR za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV „Veliko selo” I faza

Komisija za planove Skupštine grada Beograda,  na sednici održanoj 25. oktobra 2018. godine, utvrdila je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV „Veliko selo“ – I faza, Gradska opština Palilula, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID 
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PPOV „VELIKO SELO“ – I FAZA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 15. novembra 2018. godine do 15. decembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu) 20. decembra 2018. godine.u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom  plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 15. decembra 2018. godine.