ponedeljak, 8. jul 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 27/19 - partija 2

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštita

27. marta 43-45

objavljuje

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma za 2. partiju za javnu nabavku 27/19, usluge – Održavanje higijene objekata, po partijama

Odluka