utorak, 8. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku 55/19 - Sistematski pregled

Na osnovu člana, 55 stav 1. tačka 2, člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1, Beograd

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj 55/19 – Sistematski pregled

Poziv i konkursna dokumentacija