utorak, 22. oktobar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - javna nabavka broj 55/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove
Kraljice Marije 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
za javnu nabavku usluga broj 55/19 – Sistematski pregled

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku