sreda, 29. januar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
ul.Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku radova broj 28/19 – Izvođenje radova na renoviranju fiskulturne sale XII beogradske gimnazije

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku