petak, 31. januar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 21/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
27. marta br. 43-45

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
o javnoj nabavci usluge broj 21/19 – Priprema i distribucija obroka za socijalno-materijalno ugrožene korisnike na teritoriji grada Beograda

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku