Pretraživanje

četvrtak, 9. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/19

sreda, 8. maj 2019.

Sekretarijat za informisanje

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 3/19

sreda, 8. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/19

sreda, 8. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 5/19

sreda, 8. maj 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 4/18

utorak, 7. maj 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 15/19