Pretraživanje

petak, 24. januar 2020.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/19

sreda, 22. januar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 26/19

sreda, 22. januar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 72/19

sreda, 22. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 89/19

ponedeljak, 20. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 80/19

petak, 17. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 86/19

četvrtak, 16. januar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 82/19