Pretraživanje

sreda, 13. novembar 2019.

Sekretarijat za zdravstvo

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 2/19

sreda, 13. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za javnu nabavku broj 21/19

sreda, 13. novembar 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 48/19

sreda, 13. novembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/19, partija 2

utorak, 12. novembar 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 35/19

utorak, 12. novembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 33/2019

petak, 8. novembar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/19