Pretraživanje

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 35/19

petak, 30. avgust 2019.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 11/2019

petak, 30. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 19/19

utorak, 27. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 47/19

utorak, 27. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 49/19

ponedeljak, 26. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 14/19, partije 1 i 2

ponedeljak, 26. avgust 2019.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/19