Pretraživanje

četvrtak, 14. maj 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 1/20

četvrtak, 14. maj 2020.

Sekretarijat za informisanje

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 1/20

četvrtak, 14. maj 2020.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci 34/18

četvrtak, 14. maj 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/19

četvrtak, 14. maj 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 15/19

četvrtak, 14. maj 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 23/20

četvrtak, 14. maj 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 15/19, partija 2 i 3