Pretraživanje

utorak, 3. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 59/19

utorak, 3. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 61/19

utorak, 3. decembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 78/19

utorak, 3. decembar 2019.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 26/19

ponedeljak, 2. decembar 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 25/19

ponedeljak, 2. decembar 2019.

Sekretarijat za investicije

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku broj 43/18

ponedeljak, 2. decembar 2019.

Sekretarijat za informisanje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 6/19