Pretraživanje

utorak, 3. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 46/19

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za energetiku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 7/19

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 48/19

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 28/19

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/2019

ponedeljak, 2. septembar 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/19, partije 2, 3, 4 i 5