Pretraživanje

sreda, 26. avgust 2020.

Sekretatijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 16/20

sreda, 26. avgust 2020.

Sekretatijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 16/20

sreda, 26. avgust 2020.

Sekretatijat za imovinske i pravne poslove

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 16/20

utorak, 25. avgust 2020.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 12/20

ponedeljak, 24. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/20

ponedeljak, 24. avgust 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 18/20

petak, 21. avgust 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 41/20