Pretraživanje

četvrtak, 6. februar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/19

četvrtak, 6. februar 2020.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/18

četvrtak, 6. februar 2020.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/19

sreda, 5. februar 2020.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 10/2019

sreda, 5. februar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku broj 84/19, partija 3

sreda, 5. februar 2020.

Sekretarijat za energetiku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 8/19

sreda, 5. februar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 66/19