Pretraživanje

petak, 31. januar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Prethodno obaveštenje - Mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi

petak, 31. januar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Prethodno obaveštenje - Kancelarijski materijal

petak, 31. januar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Prethodno obaveštenje - Pribor za održavanje higijene

petak, 31. januar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Prethodno obaveštenje - Energenti – ulja za loženje i gasno ulje ekstra lako Evro el

petak, 31. januar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Prethodno obaveštenje - Kolonijalna roba

petak, 31. januar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Prethodno obaveštenje - Sredstva za održavanje higijene

petak, 31. januar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Prethodno obaveštenje - Papirna galanterija za održavanje lične higijene