Dragomir Petronijević

Član Gradskog veća

Rođen 23. februara 1983. godine u Beogradu, master inženjer menadžmenta.

Nakon završene Jedanaeste beogradske gimnazije, zvanje diplomiranog menadžera stekao je na Višoj beogradskoj poslovnoj školi, na Fakuletu za inženjerski menadžment „Union – Nikola Tesla” stekao je zvanje diplomirani inženjer menadžmenta. Master studije završio je na Fakuletu za inženjerski menadžment „Union – Nikola Tesla”.

U periodu od 2006. do 2009. godine radio je kao menadžer u „Projektnom birou”, a od 2009. do 2014. godine kao koordinator u Kancelariji za mlade gradske opštine Voždovac.

Do imenovanja za člana Gradskog veća 2014. godine, bio je šef Kancelarije za mlade Gradske uprave grada Beograda.

U periodu od 2014. do 2018. bio je predsednik Saveta za zapošljavanje grada Beograda.

Član je skupštine Naučno-tehnološkog parka u Beogradu od 2015. godine.

Član je Glavnog i Izvršnog odbora Srpske napredne stranke.

Govori engleski i ruski jezik.