Obaveštenja za korisnike usluga socijalne zaštite

LICA ZADUŽENA ZA KOORDINACIJU U PRIBAVLJANJU PODATAKA

Jelena Pešić, mail: jelena.pesic@beograd.gov.rs
Milijana Vukajlović, mail: milijana.vukajlovic@beograd.gov.rs
Sunčica Doder Bajić, mail: suncica.doder@beograd.gov.rs

LICA ZADUŽENA ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA:

  • NOVČANA DAVANJA PORODILJAMA SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA,
  • RODITELJSKI DODATAK,
  • DEČIJI DODATAK,
  • NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE  DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

Ljiljana Rudan, mail: ljiljana.rudan@beograd.gov.rs
Nevena Ristić, mail: nevena.ristic@beograd.gov.rs
Ljubinka Tukić, mail: ljubinka.tukic@beograd.gov.rs
Dragica Simić, mail: dragica.simic@beograd.gov.rs
Milanka Pavlović, mail: milanka.pavlovic@beograd.gov.rs
Zdenko Andrišić, mail: zdenko.andrisic@beograd.gov.rs
Milena Matić, mail: milena.matic@beograd.gov.rs
Marina Vuković, mail: marina.vukovic@beograd.gov.rs
Jelena Vulović, mail: jelena.vulovic@beograd.gov.rs
JelenaTeodosić, mail: jelena.teodosic@beograd.gov.rs
Miloš Mikavica, mail: milos.mikavica@beograd.gov.rs

LICA ZADUŽENA ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI DRUGIM USTANOVAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA
Jelena Arsenijević, mail: jelena.arsenijevic@beograd.gov.rs
Ljiljana Vasiljević, mai: ljiljana.vasiljevic@beograd.gov.rs

LICA ZADUŽENA ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA RADI OBRAČUNA NAKNADA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA PORODILJSKO ODSUSTVO, ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA
Božana Simić, mail: bozana.simic@beograd.gov.rs
Biljana Milić, mail: biljana.milic@beograd.gov.rs
Slavica Živković, mail: slavica.zivkovic@beograd.gov.rs
Mirjana Sparić, mail: mirjana.sparic@beograd.gov.rs
Ivana Starčević, mail: ivana.starcevic@beograd.gov.rs
Zora Galac, mail: zora.galac@beograd.gov.rs
Dragana Miljenović, mail: dragana.miljenovic@beograd.gov.rs
Snežana Mihajlović, mail: snezana.mihajlovic@beograd.gov.rs
Gordana Medan, mail: gordana.medan@beograd.gov.rs
Radmila Obrenović, mail: radmila.obrenovic@beograd.gov.rs
Tijana Kostić, mail: tijana.kostic@beograd.gov.rs

LICE ZADUŽENO ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA
Milorad Marković, mail: milorad.markovic@beograd.gov.rs

LICE ZADUŽENO ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA KORISNIKA DEČIJEG DODATKA
Ljubinka Tukić, mail: ljubinka.tukic@beograd.gov.rs

LICE ZADUŽENO ZA PRIBAVLJANJE PODATAKA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA PRAVA NA  BESPLATNO KORIŠĆENJE OBELEŽENIH  PARKING MESTA NA OPŠTIM JAVNIM PARKIRALIŠTIMA I SUBVENCIJA NA KOMUNALNE PROIZVODE I USLUGE PO OSNOVU UČEŠĆA U RATU
Maja Ivanović, mail: maja.ivanovic@beograd.gov.rs

Obrasci za preuzimanje