Tekuće aktivnosti – oktobar i novembar 2011.

Tokom oktobra i novembra 2011. Sekretarijat za obrazovanje nastavio je da sprovodi niz programa i praktičnih mera brige o deci školskog uzrasta u novoformiranim naseljima.

Redovnom komunikacijom sa predstavnicima opština i pedagoškim asistentima, nadležni u sekretarijatu informisani su o redovnosti pohađanja nastave u školama, o tome kako su se deca uklopila, kao i o uspehu koji postižu. Ovakvim radom mogu na vreme reagovati i razgovarati sa roditeljima dece koja ne pohađaju nastavu redovno.

Nastavljeno je i sa redovnim posetama naseljima radi razgovora sa roditeljima i podsećanja na važnost institucionalnog obrazovanja za njihovu decu, kao i obaveznost osnovnog.

Tokom ova dva meseca od sto jednog učenika uzrasta od 7 do 15 godina, njih sto je pohađalo nastavu. Pohađanje nastave je u novembru bilo bolje nego prethodnog meseca. Onima koji su pokazali interesovanje, omogućeno je da se upišu u školu za osnovno obrazovanje odraslih, jedan gluvonemi dečak upisan je u školu koja je organizovana kao internat. Tokom nedelje je u školi, a vikendom u naselju kod roditelja.

S obzirom na to da je početkom meseca bilo tromesečje, predstavnici sekretarijata održali su sastanak sa predstavnicima škola, centara za socijalni rad, pedagoškim asistentima i predstavnicima opština. Postignut uspeh na tromesečju je sledeći: 7 % učenika postiglo je vrlo dobar uspeh, 12 % dobar, 10 % dovoljan, 43 % nedovoljan, 21 % prelazi dalje ali bez zaključenih ocena, dok 7 % učenika nije ocenjno zbog neredovnog pohađanja nastave.

Planiran je obilazak svih naselja i razgovor sa roditeljima, posebno onima čija deca ne pokazuju dobar uspeh.