Nacrt odluke o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu

Objavljivanje nacrta odluka na sajtu grada Beograda je prema Statutu grada Beograda jedan od načina sprovođenje javne rasprave.

Nacrt odluke o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu možete preuzeti, u PDF formatu, ovde: