Pravna lica koja su uplatila pomoć za sanaciju šteta od poplava