petak, 2. septembar 2016.

Od 5. do 15. septembra izmenjene trase linija 85 i 96

Zbog produženja radova na izgradnji sekundarne mreže fekalne kanalizacije doći će do posebne organizacije saobraćaja u Ulici bratstva i jedinstva, na delu od Hopovske ulice ka Zrenjaninskom putu. 

Radovi će se izvoditi bez saobraćaja od 5. do 15. septembra. Tokom izvođenja radova vozila javnog gradskog prevoza će delimično izmeniti trasu –  vozila sa linije broj 85 će u oba smera, na delu od raskrsnice ulica Bratstva i jedinstva i Zrenjaninskog puta do raskrsnice ulica Bratstva i jedinstva i Valjevskog odreda, saobraćati sledećim ulicama: Zrenjaninski put, Ivana Milutinovića, Valjevskog odreda i dalje redovnim trasama. 

Vozila sa linije broj 96 će u oba smera, na delu od raskrsnice ulica Ivana Milutinovića i Zrenjaninskog  puta do raskrsnice ulica Bratstva i jedinstva i Valjevskog odreda, saobraćati sledećim ulicama: Zrenjaninski put, Ivana Milutinovića, Valjevskog odreda i dalje redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta.