petak, 19. maj 2017.

Poslednji dan za upis u vrtiće

Konkurs za predaju zahteva za upis dece u 17 beogradskih predškolskih ustanova završava se danas.

Preliminarna lista upisane dece biće objavljena 12. juna, a nakon toga će komisija do kraja tog meseca razmatrati žalbe roditelja. Do danas, samo elektronski, podneto je 8.357 zahteva.

V. d. sekretara za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak pozvao je uoči početka konkursa sve direktore predškolskih ustanova na odgovornost u ovom procesu kako bi upis dece bio fer, transparentan i po propisanim kriterijumima.

U radnoj 2017/2018. godini u beogradskim predškolskim ustanovama slobodno je 6.881 mesto za mališane.

Roditelji su u prethodne dve nedelje mogli da konkurišu za 5.115 mesta u jaslama, 1.537 mesta u vrtićima i 229 mesta za produženi boravak predškolaca, mimo obavezna četiri sata boravka za sve predškolce.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu će predškolskim ustanovima koje ispunjavaju uslove odobravati i povećanje broja mesta do 20 odsto ukoliko bude takvih zahteva. Od broja ovogodišnjih zahteva zavisiće broj dece koja će biti na listi čekanja.

U beogradskim predškolskim ustanovama ukupno boravi oko 60.000 dece, dok za oko 9.000 mališana Grad Beograd refundira deo troškova boravka u privatnim predškolskim ustanovama.